Mijn stelselprestaties…

Water op straat of overstorten

De burgers in de Nederlandse gemeenten zijn gebaat bij goed presterende rioolstelsels. Met behulp van slimme software worden onze rioolstelsels ontworpen en gebouwd. Praktisch gezien blijken, met name bij excessieve belasting, delen van stelsels onjuist te zijn gedimensioneerd met water op straat of overstorten in oppervlaktewater tot gevolg. Ook het tegenovergestelde gebeurt, op plekken waar men juist water op straat of overstorten verwacht gebeurt niets.

Data uit de praktijk

Er is daarom grote behoefte aan betrouwbare waterniveau-data uit de gemeentelijke rioolstelsel. Tot op heden is het echter niet mogelijk gebleken om deze dynamische gedragingen van het stelsel goed te monitoren. Metingen blijken niet betrouwbaar en de data-overdracht is niet altijd mogelijk. Er worden op dit moment dan ook nauwelijks metingen uitgevoerd.

Toch heeft deze data een aanzienlijke meerwaarde: het geeft terugkoppeling aan de software ter validatie en optimalisatie. Het stelsel-ontwerp wordt hierdoor continu verbeterd waardoor de aanschaf en onderhoudskosten voor de Nederlandse Gemeenten worden verlaagd.

Hybride telemetrie oplossing

RioMetrie gelooft in tijdelijk meten. Daarom hebben wij een hybride telemetrie oplossing ontwikkeld die extreem eenvoudig geplaatst kan worden zonder het aanbrengen van vernielingen in de put. Daarnaast zijn de bekende problematieken gepareerd zoals:

  • Geen vervuiling aan de sensor door contactloze meting
  • Robuuste en betrouwbare data-overdracht
  • Extreme autonomie
  • Adaptieve sample-interva
  • Continue drift controle
  • Gebeurtenis afhankelijke data-push

Over RioMetrie

In RioMetrie komen we expertises samen, IE systems met ruim 30 jaar riool ervaring en Avic met ruim 13 jaar telemetrie ervaring. RioMetrie heeft maar één doel en dat is het aanleveren van betrouwbare data aan éénieder die daarin is geïnteresseerd en als het even kan in zijn/haar (hoofdpost) applicatie. U bekommert zich dus niet op allerlei bijzaken zoals het functioneren van de apparatuur maar op waar het werkelijk om gaat, het verbeteren van de rioolprestaties. Wij werken voor Nederlandse Gemeenten, Waterschappen en ingenieurs- & adviesbureaus.

Heeft een actueel vraagstuk waarbij monitoring kan worden ingezet of wilt u reseller worden, neem contact met ons op!

“De burgers in de Nederlandse gemeenten zijn gebaat bij goed presterende rioolstelsels”